Monica Nera 

Modelka: Marzena Pokrzywińska | Moremodels
MUA: Anna Stelmaszczyk